Slika družine

Preverjanje istovetnosti fizičnih prepisov dokumentov

 
Dostop do programa Preverjanje istovetnosti fizičnih prepisov dokumentov: Digitalni prevzem dokumentov Digitalni prevzem dokumentov

Storitev Preverjanje istovetnosti fizičnih prepisov dokumentov je namenjena vpogledu v digitalne izvirnike listin, ki jih je izdal zavod ter poslal strankam fizični prepis (natisnjeno kopijo) izvirno digitalnega dokumenta.

Na podlagi identifikacijskih oznak, ki so natisnjene na dokumentu, lahko stranke in tretje osebe, ki razpolagajo s fizičnim prepisom izvorno digitalnega dokumenta, kadarkoli preverijo istovetnost fizičnega prepisa in po želji prevzamejo elektronski izvirnik, ki ga hrani zavod. Storitev je z uporabo ustreznih aplikacij za branje QR kod na mobilnih napravah dostopna tudi neposredno prek QR kode na dokumentu.

Postopek preverjanja istovetnosti fizičnih prepisov dokumentov

 

1. Do programa lahko dostopate preko spletne strani zavoda, kjer med naborom elektronskih storitev izberete storitev Digitalni prevzem dokumentov/preverjanje istovetnosti prejetih dokumentov in fizičnih prepisov in nato ikono Digitalni prevzem dokumentov (slika 7).

Digitalni prevzem dokumentov Digitalni prevzem dokumentov

Slika 7: Ikona Digitalni prevzem dokumentov, ki vodi do programa za prevzem dokumenta

 

2. Vpišete podatke o dokumentu in elektronsko pošto, kamor želite dobiti sporočilo z povezavo na dokument (slika 8).

Slika 8: Spletni obrazec za vnos podatkov za digitalni prevzem dokumentov

 

3. Prepišete podatke iz dokumenta v razdelek »PODATKI O DOKUMENTU« (slika 9).

Prepišete podatke iz dokumenta v razdelek »PODATKI O DOKUMENTU«.

Sika 9: Del, kjer so na fizičnem prepisu dokumenta zapisane številke ID in VK 

Po uspešni oddaji dobite sporočilo: Zahtevek ste uspešno oddali.

 

4. Na vpisan elektronski naslov dobite sporočilo
 
a) Dokument obstaja v IS Zavoda

Dokument obstaja v IS Zavoda

Kliknite na povezavo in si shranite dokument. Ko želite dokument prevzeti drugič dokument ni več dosegljiv.

Dokument, ki ste ga prevzeli se razlikuje od natisnjenega po tem, da nima natisnjene QR kode, dodatnih podatkov o dokumentu in podatkov potrebnih za kontrolo tiskanja.

 

b) Dokument ne obstaja v IS Zavoda

 

5. Dokumente, ki ste jih prevzeli, lahko s klikom na povezavo prevzamete samo enkrat. V kolikor kliknete na povezavo drugič ,… dobite sporočilo:

Dokumente, ki ste jih prevzeli lahko s klikom na povezavo prevzamete samo enkrat. V kolikor kliknete na povezavo drugič ,… dobite sporočilo:

Glavni elementi fizičnih prepisov izvorno digitalnih dokumentov

Glavni elementi ZPIZ elektronskih dokumentov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio